50 lat minęło…

Historia naszego Ośrodka rozpoczęła się 1 września 1968 roku. Przez 50 lat istnienia szkoła rozwijała się, ewaluowała, dostosowując formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości swoich podopiecznych. Mimo upływu czasu niezmienne pozostaje motto Janusza Korczaka „pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”. To ono przyświeca codziennej pracy pedagogicznej i wychowawczej z naszymi podopiecznymi.

21 listopada 2018 r. w Konińskim Domu Kultury odbył się Jubileusz 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki, Dyrektor Konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan Arkadiusz Chmielewski, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pani Dagmara Kuznowicz-Wolska, dyrektorzy szkół, przedstawiciele miejskich spółek oraz prezesi i dyrektorzy stowarzyszeń.

Swoja obecnością uroczystość zaszczycili  przedstawiciele Ośrodków Pomocy Rodzinie, dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, prezesi stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawiciele służb mundurowych.

Wśród gości znaleźli się również  byli dyrektorzy szkoły: Anna Kozaczewska, Waldemar Linkowski i Izabella Wilk-Lemańska oraz liczne grono emerytowanych pracowników, przedstawiciele firm i zaprzyjaźnionych instytucji, a także obecni pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi,  uczniowie i ich rodzice. Gościliśmy też Vide Miseviciene i Victorasa Olsevskas reprezentantów Litewskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kownie, z którym współpracuje nasz Ośrodek.

Po powitaniu gości przez dyrektora SOSW Katarzynę Rzymkowską, Pan Prezydent Miasta Konina złożył serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za działalność szkoły na rzecz wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jako wyraz uznania Józef Nowicki wręczył pracownikom Nagrody Prezydenta oraz honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Konina”. Odznaczenia otrzymali: Małgorzata Dziatkiewicz, Agnieszka Kieliszewska, Agnieszka Krzemińska, Wioletta Kubacka, Elżbieta Kuberska, Anna Makowska, Małgorzata Pawlińska, Agnieszka Świerczyńska. Nagrodę Prezydenta wręczono: Magdalenie Woźniak, Irenie Palto i Renacie Soboń. 

Jubileusz stał się okazją do złożenia podziękowań i wręczenia Medalu Szkoły  Prezydentowi Miasta Konina Józefowi Nowickiemu za zaangażowanie oraz  wieloletnią współpracę. Medale Szkoły otrzymali również zaprzyjaźnieni działacze  wspierający placówkę w jej rozwoju. Są to: Ewa Dubanosow, Monika Janiak, Joanna Piekarczyk /Bank Żywności w Koninie/,  Mirosław Pachciarz /Miejski Zakład Komunikacji w Koninie/, Sylwia Kowalska /Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin/, Marian Kula /Stowarzyszenie Razem Damy Radę/, Michał Kałużny /Hufiec ZHP w Koninie/, Irena Roszyk /Firma Trans-Gaz/, Wioletta Czech-Sikorska i Tristan Królikowski /Firma Roger/.

Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Dyrektora dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Nie zabrakło również wspomnień, powrotu do historii. Gościom zaprezentowano krótki film i kalendarium szkoły, dzięki temu można było zobaczyć, jak zmieniał się ośrodek na przestrzeni lat i jak wygląda obecnie.  

Spotkanie stało się okazją nie tylko to przypomnienia historii naszej placówki, wspomnień, wzruszeń, refleksji,  ale również licznych życzeń i podziękowań. Wyrazem szczególnego uznania było wręczenie odznaki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

Ważną częścią uroczystości były występy artystyczne z udziałem wychowanków, między innymi krótki spektakl „Korczak”, piosenka „Konin to my”. Na tę szczególną okazję nauczyciele  przygotowali i zaśpiewali autorską piosenkę „To już pół wieku”.  

Jak na urodziny przystało odśpiewano „Sto lat”, nie zabrakło również urodzinowego tortu.

Jubileusz 50-lecia stał się okazją do podziękowania wszystkim, którzy przez lata istnienia Ośrodka przyczynili się do jego obecnego wizerunku.

Media o nas:

https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/3/9677/konin-to-my-jubileusz-50-lecia-swietuje-specjalny-osrodek-szkolno---wychowawczy.html

https://gloskoninski.pl/50-lat-minelo/

https://lajt.lm.pl/aktualnosci/informacja/118546/jubileusz_50-lecia_osrodka_szkolno_-_wychowawczego_w_koninie

« 1 of 7 »