Dary Serca

Słoneczny, majowy poranek i goście w naszym Ośrodku z Darami Serca. Tak było 10 maja. Lucyna i Magda, uczennice Szkoły Branżowej I stopnia otrzymały na własność maszyny do szycia, sprzęt który ułatwi  im naukę i start zawodowy. Poznańskie Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot od 37 lat pomaga również osobom z niepełnosprawnością.

Podczas wizyty gościliśmy prezesa Stowarzyszenia, pana Mariana Panka, Stanisławę Romanow i Barbarę Dickert. Nasi podopieczni corocznie otrzymują te szczególne „Dary Serca”, a pomoc jest doceniana i dobrze wykorzystana.

Darczyńcy, państwo Ewa i Jerzy Jankowiakowie otrzymali od nas bukiet tulipanów uszyty w szkolnej pracowni krawieckiej.