Dzień Języka Angielskiego-Board Games

W dniu 24 kwietnia w naszym Ośrodku odbył się Dzień Języka Angielskiego. Ciekawym pomysłem było zorganizowanie w tym dniu międzyoddziałowego turnieju planszowego “Board games”. Do konkursu przystąpiły zespoły reprezentujące oddziały: edukacji wczesnoszkolnej, klas 4-7 szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Każdy z zespołów wytypował osobę będącą “pionkiem”, która poruszała się po  trójwymiarowej dużej planszy (20m x 20 m). Zadaniem zespołu było rzucanie kostką, poprawne liczenie i właściwe poruszanie się po planszy. Zespół zbierał punkty za prawidłowe nazwanie stacji – tzw. fleshkards przedstawiających zwierzęta, produkty spożywcze itp.Współpraca zespołu i koordynacja wszystkich zmysłów były kluczem do sukcesu.

Turniej wygrał zespół w składzie: Lucyna Zielezińska  i Tomasz Olech.

Pierwsze miejsce w konkursie języka angielskiego przypadło Kacprowi Wawrzyniakowi oraz Wiktorii Królak.

Wyróżnienie za szczególne osiągnięcia otrzymał Kacper Karczewski.

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem uczniów z klas pań: Irenki Plato, Ewy Różyckiej oraz Joasi Przybylskiej za wykonanie fleshkards do turnieju. Prace plastyczne można oglądać w materiale zdjęciowym.

Organizatorki imprezy: pani Małgosia Dziopa i pani Dorotka Kantarowska składają serdeczne podziękowania paniom: Ani Jankowskiej i Agnieszce Jasińskiej za przygotowanie uczennic do występów oraz pani Eli Kuberskiej za pomoce dydaktyczne.