Warsztaty sensoryczno-plastyczne ŻEGNAMY ZIMĘ

9 marca dla uczniów klas szkoły podstawowej odbyły się warsztaty sensoryczno-plastyczne ŻEGNAMY ZIMĘ. Tym razem nasi podopieczni mogli podczas zabawy poznawać i doświadczać wielozmysłowo poprzez kontakt z różnymi fakturami, konsystencjami, masami, barwami. Takie spotkania to również dobra okazja do rozwijania umiejętności społecznych. Każde warsztaty to kreatywność, twórcza energia i naturalna ekspresja!!!

Inicjatorkami spotkania były Ewa Maciejewska i Małgorzata Chlebicka