"Easter Bunny" - Wielkanocny Królik

W dniach 19-20 marca br., w naszym Ośrodku odbył się wielkanocny konkurs "Easter Bunny"-Wielkanocny Królik. Uczniowie klas nauczania początkowego na zajęciach z języka angielskiego  z chęcią i dużym zaangażowaniem wykonali  wielkanocną maskotkę.

Wszystkie prace, z uwagi na wkład pracy i towarzyszące temu emocje, zostały wyróżnione. Wywieszone są w szkolnej świetlicy. Można je oglądać już od 21 marca, wraz z początkiem astronomicznej wiosny.

Nad całością czuwała pani Małgorzata Dziopa