Drzwi otwarte - podsumowanie

15 marca 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbyły się Drzwi Otwarte. Celem tego wydarzenia było zapoznanie z ofertą edukacyjno - wychowawczą Ośrodka. Podczas Drzwi Otwartych gościliśmy dyrektorów i nauczycieli konińskich placówek oświatowych, pedagogów, psychologów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem i edukacją dzieci niepełnosprawnych.

Gości powitali najmłodsi uczniowie Ośrodka w przedstawieniu pt. „Muzyczne zoo”. Młodzi artyści zostali ciepło przyjęci i nagrodzeni gromkimi brawami.
Następnie zabrała głos  Pani Dyrektor  Katarzyna Rzymkowska, która zaprosiła zebranych do obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej  oferty edukacyjno-wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz codziennej  pracy placówki.

Wzruszające słowa skierowała do przybyłych gości, a zwłaszcza rodziców, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji o umieszczeniu swojego dziecka w specjalistycznej placówce, Pani Agnieszka Żabierek, mama Weroniki, uczennicy naszej szkoły.  Doceniła pracę i zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli, podkreśliła profesjonalizm i dobrą atmosferę panującą w Ośrodku. Stwierdziła, że Weronika znalazła wreszcie swoje miejsce i czuje się szczęśliwa w tej szkole.

Kolejnym punktem spotkania była ścieżka edukacyjna, czyli „spacer po szkole", podczas którego goście mieli okazję uczestniczyć w zajęciach otwartych. Odwiedzający tego dnia Ośrodek mogli obserwować zajęcia przedmiotowe, również w klasach z autyzmem,  zajęcia terapeutyczne: alternatywne i wspomagające metody komunikacji /AAC/, Integrację Sensoryczną, dogoterapię, felinoterapię, Biofeedback, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: sensoplastykę, zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia ceramiczne, zajęcia w grupach rewalidacyjno - wychowawczych oraz zajęcia w pracowni  gastronomicznej.

Spotkanie dało także możliwość odbycia konsultacji z logopedą, pedagogiem, psychologiem, nauczycielami prowadzącymi specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne.    Przyglądanie się zajęciom pokazowym sprzyjało przeprowadzaniu bezpośrednich rozmów na temat metod stosowanych w pracy z uczniami. Zwiedzający Ośrodek mogli obejrzeć bazę lokalową i wyposażenie, podziwiać wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne naszych wychowanków. Ponadto zaprezentowano dorobek i działalność stowarzyszeń działających na rzecz uczniów niepełnosprawnych, współpracujących z naszym  Ośrodkiem: Klub Olimpiad Specjalnych, Polskie Towarzystwo Społeczno - Sportowe Sprawni Razem, Stowarzyszenie Razem Damy Radę, Związek Harcerstwa Polskiego - 36 Drużyna "Nieprzetartego Szlaku".

Zwiedzający z zainteresowaniem podpatrywali także trwające prace przy budowie nowej sali gimnastycznej, której mury szybko pną się w górę na boisku szkolnym.

Wszyscy goście zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez naszych uczniów na zajęciach z ceramiki. Mamy nadzieję, że gliniane sympatyczne baranki  będą miłą pamiątką czasu spędzonego wśród społeczności naszej placówki.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w organizację imprezy.

Media o nas:

http://konin.naszemiasto.pl/artykul/sosw-w-koninie-drzwi-otwarte-pokazali-swoja-szkole-zdjecia,4575129,artgal,t,id,tm.html

« 1 of 2 »