II Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

31 stycznia 2018r. nasi uczniowie: Mikołaj Michalak, Kamil Smorgolewski i Paweł Zielezinski wzięli udział w II Konkursie Wiedzy Olimpijskiej w ZSS im. UNICEF w Jarocinie.

Konkurs składał się z 2 etapów: test wyboru sprawdzający wiedzę z zakresu wydarzeń sportowych oraz prezentacja multimedialna sprawdzająca znajomość polskich sportowców.

Oprócz wiedzy liczył się czas udzielania odpowiedzi gdyż poziom był bardzo wyrównany - nasi uczniowie zajęli 4 miejsce spośród 8 rywalizujących drużyn.  Wszystkim należą się wielkie brawa bo poziom konkursu był bardzo wysoki. 

Gratulujemy