Konkurs międzyośrodkowy "Szata jesiennego drzewa"

Dnia 7 grudnia 2017r.  w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym, w Koninie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, pt. „Szata jesiennego drzewa”.

Konkurs ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników z Turku, Słupcy i Konina. Organizatorzy dziękują wszystkim biorącym udział w konkursie, min. opiekunom za przygotowanie uczniów, a uczniom za ich czynny udział. Wszystkie nadesłane prace były zgodne tematycznie i spełniały wymagane kryteria.

Ze względu na różnorodność twórczości nadesłanych prac, jury podjęło decyzję o nagrodzeniu wszystkich uczestników konkursu i złożyć szczególne  podziękowania opiekunom.