Rozstrzygnięcie międzyośrodkowego konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbył się wernisaż oraz rozstrzygnięcie miedzyośrodkowego konkursu plastycznego pod nazwą

JESIENNE WITAMINKI W OCZACH CHŁOPCA I DZIEWCZYNKI”.

Do organizatorów konkursu nadesłano wiele przepięknych i staranie wykonanych prac. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich naradach Jury zdecydowały się przyznać następującym osobom nagrody:

I miejsce:  Karolina Chłosta SOSW Koło

                     Michał Michalak SOSW Koło

                     Alicja Matuszak SOSW Konin

                     Rafał Marciniak SOSW Słupca

                     Natalia Andrzejewska SOSW Słupca

                     Ewa Świderska SOSW Słupca

                     Klaudia Synenko ZPEW Turek

II miejsce:  Bartłomiej Skonieczny ZPEW Turek

                 Dawid Nowaczyk SOSW Słupca

                 Aleksander Olczyk SOSW Koło

                 Szymon Kałkowski SOSW Koło

                 Kacper Przybyłowicz SOSW Koło

 III miejsce:  Jakub Zieliński SOSW Koło

                    Dominika Małolepsza SOSW Koło

                    Kacper Cieślewicz SOSW Słupca

                    Sandra Lubosz SOSW Słupca

                    Laura Szule SOSW Słupca

Wyróżnienia:  Maciej Grabowski SP w Ciążeniu

                    Paweł Matecki SP w Ciążeniu

                    Magdalena Szczepaniak SP w Ciążeniu

                    Wiktor Mierkiewicz SP w Ciążeniu

                    Kinga Świderska SP w Ciążeniu

                    Michał Woźniak SP w Ciążeniu

                    Oliwia Kaczmarek SP w Ciążeniu

Podziękowania dla nauczycieli:  Anna BłażejewskaSP w Ciążeniu

                                              Anna Jachnik SOSW Koło

                                              Monika Ledzion SOSW Koło

                                              Alicja Potocka SOSW Koło

                                              Joanna Pietrzak SOSW Koło

                                              Marzena Bagińska SOSW Koło

                                              Katarzyna Czerniak ZPEW Turek

                                              Aneta Lubas ZPEW Turek

                                              Izabela Siepka ZPEW Turek

                                              Ilona Schoen SOSW Słupca

                                              Bożena Śledzik SOSW Słupca

                                              Karolina Sulkowska SOSW Konin

                                              Małgorzata Chlebicka SOSW Konin

                                              Agnieszka Krzemińska SOSW Konin

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego serdecznie gratulujemy.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.