Niech się mury pną do góry...

12 października oficjalnie oddaliśmy teren pod budowę sali gimnastycznej.