Październik Miesiącem AAC

         

Już po raz kolejny nasz Ośrodek przyłączył się do akcji PAŹDZIERNIK - Międzynarodowy Miesiąc Wspomagających i Alternatywnych Sposobów Porozumiewania się (MMAAC). Hasłem tegorocznego MMAAC w Polsce jest AAC WSZĘDZIE. MÓWIĘ RĘKĄ, NOGĄ, NOSEM, OKIEM.

Celem akcji jest dotarcie do jak największej liczby środowisk, które mają bezpośredni kontakt z osobami niemówiącymi lub mają wpływ na ich sytuację.  

Możliwość porozumiewania się jest wielkim darem, dzięki któremu możemy budować relacje z innymi, decydować o sobie, wyrażać swoje potrzeby. Porozumiewać się może każdy. Co daje wspomagająca i alternatywna komunikacja?
• zmniejsza poczucie zagrożenia, a zwiększa poczucie bezpieczeństwa,
• daje możliwość wyrażenia swoich potrzeb, emocji, wyrażenia siebie,
• zmniejsza frustracje wynikające z braku możliwości wyrażenia siebie, a co za tym idzie, zmniejsza ewentualne zachowania trudne,
• umożliwia nawiązanie relacji i wejścia w kontakt z drugim człowiekiem,
• poprawia jakość życia, daje poczucie sprawstwa, umożliwia kontrolę nad otoczeniem, pozwala na decydowanie o sobie, daje realny wpływ na sytuacje, w jakich znajduje się użytkownik AAC,
• w wielu przypadkach powoduje rozwój mowy werbalnej.

W ramach naszych działań planujemy przeprowadzić akcję informacyjną o AAC oraz zorganizować szkolenie w ramach WDN.

Pragniemy zainspirować Was do poszukiwania i tworzenia  indywidualnych sposobów porozumiewania się z naszymi dziećmi… 
 
"Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła" (Williams)