Sprzątanie świata - Polska 2017

Dnia 15 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ,,Sprzątanie świata" pod hasłem: ,,Nie ma śmieci - są surowce". Społeczność szkolna po rozdaniu rękawic, narzędzi i worków na odpady udała się w wyznaczone miejsca. Porządkowano cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej, cmentarz ewangelicki przy ulicy Kolskiej, boisko szkolne i tereny położone w okolicach szkoły. Akcja przebiegała bardzo sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były bardzo zadowalające. ,,Sprzątanie świata" odbyło się we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. oraz Pastorem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Koninie.

Udział naszych uczniów w akcji z pewnością zwiększy wrażliwość na potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz przyczyni się do dbałości o nie.

Organizatorzy akcji.