Projekty edukacyjne w gimnazjum

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym gimnazjum realizowane były trzy projekty edukacyjne.

Od marca do maja trwała praca nad projektem „Woda źródłem życia”, którego uczestnikami byli uczniowie klas: I-II- III D, I-III C, II-III Ba gimnazjum. Pracowali oni pod kierunkiem pani U. Małeckiej( opiekun projektu), I. Plato, K. Larus , J. Przybylskiej i Renaty Soboń. Obszerną relację na temat projektu można obejrzeć( …jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił) na naszej stronie internetowej pod hasłem „Nauka jest fajna”.\

Drugi projekt realizowany w tym roku nosił tytuł: „Śladami przeszłości – najstarsze konińskie świątynie”. Uczestnicy projektu, uczniowie klasy II i III gimnazjum, zaprezento-wali efekty swojej pracy( m.in. piękny album o konińskich świątyniach) podczas prezentacji w dniu 20 czerwca br. Realizację projektu wspierali : pani A Kieliszewska (opiekun), A. Krzemińska oraz panowie D. Jaśniewicz, i M. Nowak.

Również w czerwcu zakończył się kulinarny projekt „Przysmaki naszej paki”, reali-zowany pod opieką pani P. Ograbisz. Przygotowaniem owocowo-warzywnych pyszności zajmowali się: L. Kikosicka ,B. Swędrowski, P. Kosmowski, K Janiak i K. Dzięcielak. Za-chęcamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej!