"Świat w wiosennej szacie"

W maju odbył się wernisaż oraz rozstrzygnięcie międzyośrodkowego konkursu plastycznego "Świat w wiosennej szacie". Nadesłano wiele przepięknych prac, wykonanych różnymi technikami. Jury miało niełatwe zadanie. Ostatecznie po długich naradach Jury zdecydowało się przyznać następującym osobom nagrody:

I miejsce Martyna Borowska SOSW Konin
II miejsce Izabela Kwaśniewska SOSW Konin
III miejsce Lisa Kikosicka SOSW Konin

Wyróżnienia powędrowały do:

Aleksandry Brzezińskiej SOSW Konin
Edyta Małolepsza SOSW Koło

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego serdecznie gratulujemy.
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy
Anna Adamiak
Dorota Raźna
Paulina Ograbisz