17 maja-Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

W Światowym Dniu Telefonów Zaufania dla Dzieci uczniowie mogli zapoznać się z informacjami związanymi z tą formą pomocy dla najmłodszych. Podczas audycji radiowej Lucyna i Paweł czytali wiadomości o ofercie telefonów zaufania i zasadach działania.

Na lekcjach  psycholog szkolny i wychowawcy klas gimnazjalnych oraz klasy IV-VI szkoły podstawowej rozmawiali o sposobach korzystania z bezpłatnej i anonimowej pomocy jaką umożliwia telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKATELEFON ZAUFANIA FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ