Dary Serca

Słoneczny, majowy poranek i goście w naszym Ośrodku z Darami Serca. Tak było 12 maja. Sylwia i Krystian, uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali na własność maszyny do szycia, sprzęt który ułatw im naukę i start zawodowy. Poznańskie Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot od 36 lat pomaga również osobom z niepełnosprawnością. Nasi podopieczni corocznie otrzymują te szczególne dary serca, a pomoc jest doceniana i dobrze wykorzystana.