CERAMIDŁA...STRACH SIĘ BAĆ!

W czwartek 23 marca grupa uczniów naszego Ośrodka odwiedziła gościnne progi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, by uczestniczyć w dwóch równolegle odbywających się imprezach.

​Troje uczniów wzięło udział w Wiosennych Impresjach Plastyczno-Muzycznych, które w tym roku odbywały się pod hasłem : „Ceramidła”.  Była to wspaniała okazja do zapoznania się z ciekawą techniką malowania na naczyniach ceramicznych za pomocą specjalnych farb.  Kolejna trójka uczniów przystąpiła do konkursu z języka polskiego i angielskiego pod hasłem: ,,Strach się bać”. Był to test z wiedzy na temat filmu pt. ,, Zmierzch”.  Nasi uczniowie jak zawsze poradzili sobie świetnie.