Światowy Dzień Zespołu Downa w Koninie

Nasze miasto wieloma wydarzeniami przyłączyło się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. Młodzież konińskich szkół, studenci PWSZ spotkali się na seansie filmowym w kinie Oskard filmu Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego „Downtown. Miasto Downów”.  Charakterystycznym dla tego dnia strojem – różnymi skarpetkami , barwami czerwieni i granatu podkreśliła swoją solidarność  dla osób z trisomią 21 pary chromosomów, co odróżnia osoby z Zespołem Downa. Widzowie chętnie podzielili się swoimi refleksjami po filmie. Młodsi  uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 15 zostali zaproszeni do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka gdzie wspólnie z uczniami Ośrodka spotkali się z Teatrem Lalek z Niepełnosprawnością  w ramach projektu „Zmieniamy świat serce po sercu”. Realizatorem projektu jest Fundacja „L’Arche” która prowadzi działania zgodnie z pragnieniem, by świat był miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną postrzegane są jako dar, a nie problem.

Mieszkańców Konina zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii – portretów autorstwa Anny Orłowskiej i Mateusza Lipińskiego „Zespół Downa. Rysa na Raju? ‘’Osoby znane w Polsce, artyści, naukowcy, politycy dzielą się refleksją na tematy ważne. Niepełnosprawność nie jest tematem błahym a stosunek do niej jest wyznacznikiem naszego człowieczeństwa. Aktualnie gości w Sali Sesyjnej konińskiego Ratusza. Wystawa została użyczona Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Koninie przez Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”. SOSW od prawie 50 lat daje możliwość edukacji dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, również z Zespołem Downa. Wystawę chcielibyśmy pokazać szerszej społeczności w przestrzeni naszego miasta. Mamy nadzieje  że będzie pretekstem do przemyśleń, wzbudzi refleksje .Mieszkańcy Konina na ekranach telebimów, przy skrzyżowaniach ważnych ulic, mogą obejrzeć krótki spot informujący o Światowym Dniu Zespołu Downa.

Celem organizowania takich wydarzeń jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości, świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, promowanie praw do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.