Dni otwarte - podsumowanie

15 marca 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbyły się Drzwi Otwarte. Celem tego wydarzenia było zapoznanie zainteresowanych z bieżącą ofertą edukacyjno-wychowawczą Ośrodka. Podczas Drzwi Otwartych gościliśmy Pana Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, Panią Elżbietę Streker–Dembińską – Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Panią Annę Kwaśniewską Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, Pana Bartosza Jędrzejczaka – Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych, Pana Wiesława Wanjasa – Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników konińskich placówek oświatowych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem i edukacją dzieci niepełnosprawnych.

Zebranych gości uroczyście powitała Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Katarzyna Rzymkowska. Następnie głos zabrali rodzice uczniów. Mamy najmłodszych podopiecznych z przejęciem podkreślały, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką bezpieczną i przyjazną uczniom i rodzicom. Zachęcały tych rodziców, którzy  jeszcze wahają się, do podjęcia słusznej decyzji, jaką jest umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w specjalistycznej placówce.

Następnie Pani Dyrektor zaprosiła zebranych do obejrzenia inscenizacji pt.: „Jas i Małgosia”. Niezwykła forma pantomimy bardzo spodobała się zgromadzonym gościom. Zarówno występ, jak i kostiumy uczniów, zachwyciły publiczność, a młodzi aktorzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po przedstawieniu zapoznano przybyłych z prezentacją multimedialną dotyczącą oferty edukacyjno-wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz codziennej  pracą placówki.

Głos zabrał również Pan Prezydent Józef Nowicki, który docenił pracę i zaangażowanie Dyrekcji i nauczycieli, podkreślił profesjonalizm i dobrą atmosferę panującą w Ośrodku. Obiecał również wspomóc nasze starania w budowę nowej sali gimnastycznej, która jest niezbędna do dalszego prężnego rozwijania aktywności fizycznej i zainteresowań uczniów.

Kolejnym punktem spotkania był "spacer po szkole", podczas którego goście mieli okazję, by uczestniczyć w zajęciach otwartych, poprowadzonych przez nauczycieli naszej placówki. Odwiedzający tego dnia Ośrodek mogli obserwować zajęcia przedmiotowe; zajęcia terapeutyczne: trening słuchowy-Tomatisa, Integrację Sensoryczną, dogoterapię, felinoterapię, Biofeedback; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: zajęcia adaptacyjno–usprawniające w oparciu o zabawy muzyczno–ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem metody pedagogiki zabawy, zajęcia w grupach rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęcia w ogrodzie, pracowni krawieckiej i gastronomicznej.

W Izbie Tradycji można było zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat pracy grup wychowawczych, a także porozmawiać na temat pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiejsze spotkanie dało także możliwość odbycia konsultacji ze specjalistami: logopedą, pedagogiem czy psychologiem. Przyjrzenie się zajęciom pokazowym sprzyjało przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów na temat metod stosowanych w pracy z uczniami. Podczas "spaceru po szkole", zwiedzający Ośrodek mogli obejrzeć bazę lokalową i jej wyposażenie, podziwiać wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne naszych wychowanków. Ponadto zaprezentowaliśmy dorobek i działalność stowarzyszeń działających na rzecz uczniów niepełnosprawnych, współpracujących z naszym  Ośrodkiem: Klub Olimpiad Specjalnych, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe Sprawni Razem, Stowarzyszenie Razem Damy Radę, Związek Harcerstwa Polskiego-36 Drużyna "Nieprzetartego Szlaku".

Na zakończenie wszyscy goście zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez naszych uczniów na zajęciach z ceramiki. Piękne, kolorowe, gliniane ptaszki będą przypominać ten czas spędzony wśród społeczności naszej placówki.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w organizację imprezy.

Media o nas:

http://www.konin.pl/index.php/jeden-news-new/items/drzwi-otwarte-w-sosw-39764.html

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/108929/drzwi_otwarte_w_specjalnym_osrodku_szkolno_-_wychowawczym

http://wielkopolska.tv/konin-sosw-otworzyl-drzwi/#/?playlistId=0&videoId=0

« 1 of 2 »