Ocalić od zapomnienia

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”,  
radosne świętowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Koninie


Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie rozpoczęły się już 7 listopada i trwały przez cały tydzień. Świętowano 98. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  i 88. Rocznicę Powołania Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie, która w latach 1928-1938 mieściła się w budynku Ośrodka.

Tydzień wypełniony był patriotycznymi akcentami.  Wiele radości sprawiła wszystkim sesja zdjęciowa „Biało-Czerwoni”, którą uczniom podarował pan Wojciech Sypniewski. Na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa „Piękna nasza Polska cała” – efekt szkolnego konkursu plastycznego. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Ośrodka startowali w „Biegu Niepodległości”, który zakończył się w staropolskim stylu - bigosem. Młodzież wzięła udział w szkolnym quizie wiedzy dotyczącym okoliczności odzyskania niepodległości.

36 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków przygotowała uroczystą zbiórkę, na której obecni byli wyjątkowi goście: kpt. Antoni Krysiak – przedwojenny absolwent Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich, członkowie honorowi środowiska „Małoletniaków”: p. Bogusław Graliński – poeta, kronikarz, przedstawiciel i pełnomocnik Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich  w Poznaniu, p. Wojciech Sypniewski – fotograf, autor zdjęć z życia i działalności absolwentów Szkoły Podoficerskiej oraz członkowie komendy Hufca ZHP w Koninie oraz nauczyciele, rodzice, wolontariusze związani z 36 Drużyną Harcerską.  W blasku harcerskiego ognia, wśród gawęd i obrzędowych pieśni odbyło się wyjątkowe spotkanie pokoleń, a pięcioro harcerzy w obecności „Małoletniaków” -  bohaterów drużyny, wypowiedziało piękne słowa Przyrzeczenia Harcerskiego „mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Wieczorem goście spotkali się w gronie przyjaciół, wspominając i śpiewając pieśni patriotyczne, gawędząc o wartościach, codziennym życiu i losach absolwentów przedwojennej szkoły.

W czwartek 10 listopada odbyły się główne obchody Narodowego Święta Niepodległości.  Społeczność szkolna i goście uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i absolwentów Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich, która odprawiona została w Klasztorze O.O. Franciszkanów. Pan Bogusław Graliński odczytał wzruszający rapsod swojego autorstwa, inspirowany losami „Małoletniaków”. Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pamiątkową tablicą. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, Ligi Obrony Kraju i 36 Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku im. Małoletniaków.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie, z udziałem „Małoletniaków”, prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, przedstawicieli LOK i ojca Remigiusza z Klasztoru O.O. Franciszkanów, odbyła się akademia „Ocalić od zapomnienia” przygotowana przez harcerzy, którzy przypomnieli okoliczności odzyskania przez Polskę Niepodległości i historię Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich. Wzruszająco uczcili pamięć tych, którzy dla Polski żyli, walczyli i za nią ginęli. Była chwila na wspólne śpiewanie i refleksję nad losami Ojczyzny. Taka forma świętowania jest doskonałą okazją do przekazania młodzieży patriotycznych wartości i zachowania tożsamości historycznej. To także naturalna lekcja patriotyzmu.

Podczas akademii Prezydent Miasta Konina wręczył wyjątkowym gościom wyjątkowy album „Stary Konin” autorstwa Jacka Wiśniewskiego. Znajdują się w nim m.in. wspomnienia i zdjęcia przedwojennej Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich. Kapitan Antoni Krysiak, absolwent tej szkoły nie krył wzruszenia i radości.

Uroczystości zakończyły się spotkaniem w szkolnej Izbie Tradycji, gdzie goście  przeglądali kroniki Ośrodka i pamiątkowe fotografie, ilustrujące życie Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są dla młodzieży czasem radości i pięknych spotkań z ludźmi, którzy miłość do Ojczyzny noszą w sercu. Te wyjątkowe chwile uczą młodzież szacunku do drugiego człowieka i do dokonań przeszłych pokoleń.

« 1 of 2 »