Ratujmy i Uczmy się Ratować

Nasz ośrodek 17 października br. wziął udział w ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bicia rekordu w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo -oddechowej. 
Zainteresowani uczniowie przez pół godziny  prowadzili
resuscytację na trzech fantomach.
Dwa wdechy oraz 30 uciśnięć,  to cała procedura postępowania w przypadku resuscytacji.
Wszystko zostało udokumentowane na filmie i zdjęciach oraz przesłane do
sztabu WOŚP.
Akcja poprowadzona pod opieką pani
pielęgniarki szkolnej W. Bocian i ratownika medycznego konińskiego
szpitala D.Nowaka oraz prowadzących nauczycieli:   J.
Mietkiewskiej, W.Mijalskiej, K. Sobczak i R. Szudrowicza