"Woła nas Świat"

W dniach 10-30 września na przystani żeglarskiej w Gosławicach uczniowie naszego ośrodka, zaproszeni przez fundację AVIVA,  uczestniczyli w projekcie „ Woła nas Świat:” .

Projekt zakładał zwiększenie aktywności i umiejętności społecznych naszych uczniów, poprzez zajęcia żeglarskie.

Uczestnicy w trakcie spotkań nad jeziorem Pątnowskim,  zapoznawali się z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą . Byli również wprowadzeni w podstawy żeglarstwa i prowadzenia  łodzi.

Ważnym elementem projektu było wspólne działanie, kształtowanie postaw prospołecznych oraz obserwacja przyrody i nauka aktywnego  i przyjemnego spędzania wolnego czasu. 

« 1 of 2 »