Gimnastyka korekcyjna

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone są  ćwiczenia   z gimnastyki  korekcyjnej, której celem jest korygowanie istniejących wad postawy ciała  i hamowanie ich dalszego rozwoju u ucznia.

Ćwiczenia  dobierane są  indywidualnie dla każdego ucznia.

W skład programu zajęć korekcyjnych wchodzą:

-    ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej:
-    ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu odcinka piersiowego i karku,
-    ćwiczenia oddechowe mające na celu nauczenie prawidłowego oddychania, wzmocnienie mięśni oddechowych i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej
-    doskonalenie i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
-    ćwiczenia elongacyjne, antygrawitacyjne.

Aby ćwiczenia przynosiły pozytywne wyniki gimnastyka musi być kontynuowana                                            i kontrolowana przez rodziców w domu, co jest podstawą uzyskania pełnego efektu korekcyjnego, dlatego rodzice otrzymają instruktaż do wykonywania ćwiczeń w domu.